Lekarze posiadają umowy z NFZ na recepty i w trakcie wizyt wystawia recepty refundowane.

Sama wizyta jest odpłatna, ale recepty pacjent otrzymuje oczywiście z przysługująca mu refundacją NFZ – „zniżką”. Lekarz wystawi też wszelkie inne potrzebne dokumenty takie jak zwolnienia lekarskie, zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania na rehabilitację, wnioski o świadczenia rehabilitacyjne ZUS czy wnioski o grupę inwalidzką czy rentę.

W naszych placówkach  pacjenci mają unikalną szansę na uzyskanie innowacyjnych terapii. Istnieje możliwość zakwalifikowania się do jednego z prowadzonych w gabinecie programów klinicznych. Pacjent spełniający kryteria i pomyślnie zakwalifikowany może uzyskać nieodpłatnie nowoczesne leczenie biologiczne.