– Jak należy przygotować się do wizyty?

 

Chory o ile to tylko możliwe powinien przynieść na swoją pierwszą wizytę przeszłą dokumentację medyczną czyli karty pobytu szpitalnego, wyniki badań radiologicznych, wyniki badań z krwi. Jest to pomocne dla ustalenia właściwej diagnozy.